Header

รพ.พิษณุเวช พิจิตร มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ก ให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย

31 มกราคม 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ก ให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ก ให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย เพื่อสนับสนุนจุดบริการประชาชนจังหวัดพิจิตร อีกทั้งยังร่วมกับสภ.เมืองพิจิตร และ สภ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ในการสนับสนุนติดป้ายรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุตามจุดทางแยกทางหลวงต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ผ้าไตร น้ำดื่ม และย่ามจากขวดพลาสติก แด่วัดบึงสีไฟภัทราราม เนื่องในวันมาฆบูชา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร พร้อมด้วยคุณประภา ราชา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิกโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ผ้าไตร น้ำดื่ม และย่ามจากขวดพลาสติก แด่พระอาจารย์เจษฎากร วิสุทธิรังสี ท่านเจ้าอาวาส ณ วัดบึงสีไฟภัทราราม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ผ้าไตร น้ำดื่ม และย่ามจากขวดพลาสติก แด่วัดบึงสีไฟภัทราราม เนื่องในวันมาฆบูชา

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร พร้อมด้วยคุณประภา ราชา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิกโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ผ้าไตร น้ำดื่ม และย่ามจากขวดพลาสติก แด่พระอาจารย์เจษฎากร วิสุทธิรังสี ท่านเจ้าอาวาส ณ วัดบึงสีไฟภัทราราม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมประชุม “แนวทางการส่งตรวจ Ultrasound Upper Abdomen ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ สำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร

23 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย แพทย์หญิงวิลาสินี รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมประชุม “แนวทางการส่งตรวจ Ultrasound Upper Abdomen ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ” โดยมี แพทย์หญิงผกามาศ เพชรพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมประชุม “แนวทางการส่งตรวจ Ultrasound Upper Abdomen ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ” ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ สำนักงานสาธารณสุข จ.พิจิตร

23 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC นำโดย แพทย์หญิงวิลาสินี รัตนชัยวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เข้าร่วมประชุม “แนวทางการส่งตรวจ Ultrasound Upper Abdomen ในกลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับ” โดยมี แพทย์หญิงผกามาศ เพชรพงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 12 อำเภอของจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ร่วมสนับสนุนรางวัลกิจกรรมสอยดาว ในงานสืบสานประเพณีบุญขวัญข้าว ประจำปี 2567

22 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมสนับสนุนรางวัลกิจกรรมสอยดาว ในงานสืบสานประเพณีบุญขวัญข้าว ประจำปี 2567 โดยถวายเครื่องใช้ไฟฟ้า ตุ๊กตา บัตรส่วนลด แด่พระมหาโชติอภินันท์ สุมังคโล เจ้าอาวาสวัดบางลำพู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

28 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ร่วมสนับสนุนรางวัลกิจกรรมสอยดาว ในงานสืบสานประเพณีบุญขวัญข้าว ประจำปี 2567

22 กุมภาพันธ์ 2567 - โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมสนับสนุนรางวัลกิจกรรมสอยดาว ในงานสืบสานประเพณีบุญขวัญข้าว ประจำปี 2567 โดยถวายเครื่องใช้ไฟฟ้า ตุ๊กตา บัตรส่วนลด แด่พระมหาโชติอภินันท์ สุมังคโล เจ้าอาวาสวัดบางลำพู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

27 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ก ให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ก ให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย เพื่อสนับสนุนจุดบริการประชาชนจังหวัดพิจิตร อีกทั้งยังร่วมกับสภ.เมืองพิจิตร และ สภ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ในการสนับสนุนติดป้ายรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุตามจุดทางแยกทางหลวงต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

27 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ก ให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC มอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ก ให้แก่ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย เพื่อสนับสนุนจุดบริการประชาชนจังหวัดพิจิตร อีกทั้งยังร่วมกับสภ.เมืองพิจิตร และ สภ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ในการสนับสนุนติดป้ายรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุตามจุดทางแยกทางหลวงต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย