Header

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ให้บริการทั้งรายบุคคล และบุคลากรขององค์กรต่างๆ เพื่อสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัยพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ครบครัน การตรวจสุขภาพประจำปีที่เป็นการตรวจคัดกรองโรคและปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่ซ่อนอยู่โดยไม่ปรากฏ โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพหลากหลายที่เหมาะสำหรับบุคลากรทุกกลุ่ม พร้อมให้บริการโดยทีมวิชาชีพและแพทย์เฉพาะทางด้านชีวอนามัย

ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

มีแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งจะนำเอาดัชนีชี้วัดทางสุขภาพทุกด้านมาประมวลหาความแข็งแรงสมบูรณ์ที่แท้จริง แล้ววางแผนปรับปรุง ส่งเสริมสุขภาพเฉพาะบุคคลในส่วนที่ยังบกพร่อง เช่นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต การจัดสมดุลของโภชนาการ และการออกกำลังกาย

 • บริการตรวจสุขภาพโปรแกรมรักษ์ชีวิต 
 • บริการตรวจร่างกายเพื่อไปทำงานต่างประเทศ 
 • บริการตรวจร่างกายเข้าทำงานของพนักงานใหม่ก่อนเข้าทำงาน บริษัท องค์กรต่างๆ
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปีบริษัท องค์กรต่างๆ
 • บริการตรวจสุขภาพเพื่อทำประกัน 
 • บริการตรวจสุขภาพพิเศษต่างๆ 
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work)
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในกลับไปการทำงาน (Return to Work)
 • บริการตรวจสุขภาพนักเรียนแลกเปลี่ยน , ศึกษา และ ทำงานต่างประเทศ
 • บริการตรวจสุขภาพ , ฉีดวัคซีน นอกสถานที่ ( Mobile Check up )
 • บริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัย
 • บริการทำหัตถการเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัย
 • บริการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย (INBODY)
 • บริการตรวจประเมินความพร้อมในเดินทางไปต่างประเทศ (Fit to Fly)

เวลาทำการ

07:00 - 17:00 น.

เบอร์ติดต่อ

056613316

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.วริศรา โกสุมโชติรส

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.กิตติพร เกตุดี

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ. ชนมน เจริญวิเศษศิลป์

เวชปฏิบัติทั่วไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

คลายข้อสงสัย ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพ

สุขภาพที่ดีอันมีค่า อาจหาซื้อไม่ได้อย่างที่ใจต้องการ เท่ากับการที่เราใส่และดูแลสุขภาพของเราเอง

คลายข้อสงสัย ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพ

สุขภาพที่ดีอันมีค่า อาจหาซื้อไม่ได้อย่างที่ใจต้องการ เท่ากับการที่เราใส่และดูแลสุขภาพของเราเอง