Header

สูติ - นรีเวช

สูติ - นรีเวช

แผนกสูติ-นรีเวช OBSTETRICS & GYNECOLOGY

ให้การบริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยห้องตรวจที่ทันสมัยและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยโรค

ด้านสูติกรรม มีการให้บริการตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนมีบุตร การดูแลครรภ์ทั้งครรภ์ปกติและครรภ์ที่มีความเสี่ยง (Risk Pregnancy) ห้องคลอด และห้องผ่าตัดที่ทันสมัยและสะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์และสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อความรู้สึกผ่อนคลาย มีทีมงานที่พร้อมดูแลคลอด 24 ชั่วโมง

ด้านนรีเวช มีการให้บริการตรวจรักษาโรคทางนรีเวช เช่น การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่ทันสมัย การรักษาโรคทางนรีเวช ทั้งโดยการใช้ยา หรือการผ่าตัด  รวมถึงการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว คุมกำเนิด ฮอร์โมน และให้บริการดูแลรักษาสตรีวัยหมดระดู

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

 • ให้การดูแล และให้คำปรึกษาแก่สตรีที่ต้องการเตรียมตัวก่อนแต่งงาน ก่อนตั้งครรภ์ และรับฝากครรภ์
 • ตรวจพัฒนาการของทารกในครรภ์ในระยะต่างๆ ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวนด์ (ULTRA SOUND)
 • ดูแลการคลอดด้วยวิธีต่างๆ เช่น การคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ การคลอดแบบไม่เจ็บ ด้วยวิธีฉีดยาชาเข้าช่องกระดูกสันหลัง (บล็อกหลัง) และการคลอดด้วยวิธีการผ่าตัดทางหน้าท้อง หลังคลอดมารดาจะได้รับการดูแลที่หอผักผู้ป่วยใน และทารกจะได้รับการดูแลที่ห้องอภิบาลทารก (Nursery) ที่ชั้น 2 ตึก A พร้อมกุมารแพทย์เฉพาะทางดูแลทารกแรกเกิด
 • การอบรม จัดการอบรมการดูแลสุขภาพของสตรีมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 24 สัปดาห์ การเตรียมพร้อมระหว่างตั้งครรภ์และการคลอดบุตร การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่แผนกสูติ-นรีเวช
 • การตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์ และ เตรียมพร้อมก่อนมีบุตร บริการการตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ค้นหาโรคแทรกซ้อนหรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมทั้งหาความเสี่ยงที่จะเป็นพาหะนำโรคไปสู่คู่สมรส และบุตร
 • การตรวจภายในประจำปีมีความสำคัญต่อสตรี เพื่อหาความผิดปกติที่ปากมดลูก ซึ่งอาจมีความโน้มเอียงจะเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ในอนาคต
 • วัคซีนป้องกันโรค
  •  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
  •  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสตรีวัยทอง โดยการให้ความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำตลอดจนการรักษาในกรณีที่เป็นความผิดปกติ
 • ให้คำปรึกษาแก่คู่สมรสที่มีปัญหาการมีบุตรยาก
 • ให้คำแนะนำด้านการวางแผนครอบครัวแก่คู่สมรสที่มีความประสงค์ในการคุมกำเนิดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สถานที่

อาคาร A ชั้น 2

เวลาทำการ

08:00 - 20:00 น.

เบอร์ติดต่อ

056613316

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

สูติ - นรีเวช

พญ.ภัทราพร เอี้ยงลี่

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สูติ - นรีเวช

นพ.เสวี ยอดจันทร์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สูติ - นรีเวช

นพ.อุรุพงศ์ อุไรพันธุ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา