Header

แพ็คเกจตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

ราคา 2,000.-

ระยะเวลา 25 มีนาคม 2567 - 30 กันยายน 2567

ราคา 2,000.-

แพ็คเกจตรวจคัดกรองนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)

ตรวจวัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)

ตรวจการทำงานของไต  (CR)

ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

ตรวจการทำงานของไต (BUN)

ตรวจค่าปัสสาวะ (Urine Examination)

ตรวจหาค่าอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte)

ตรวจหาค่าแคลเซียม (Calcium)

ตรวจค่าอัลบูมิน (Albumin)

ตรวจหาค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus)

อัลตราซาวด์ในช่องท้อง (U/S Whole Abdomen)

 

เงื่อนไขแพ็กเกจ

1. สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. - 30 ก.ย. 67 และสามารถเก็บสิทธิ์ไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 67

2. ไม่เข้าร่วมกับส่วนลดหรือบัตรส่วนลดใดๆ และสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร เท่านั้น

3. ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

4.สงวนสิทธิ์เฉพาะชำระเงินสดเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม