Header

แพ็กเกจวัคซีนจำเป็นสำหรับเด็ก 2 เดือนถึง 1 ปี

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 9,500.-

ระยะเวลา 01 กรกฎาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 9,500.-

แพ็กเกจวัคซีนจำเป็นสำหรับเด็ก 2 เดือนถึง 1 ปี

แพ็กเกจวัคซีนจำเป็นสำหรับเด็ก 2 เดือนถึง 1 ปี 

อายุ รายการ
2 เดือน

- วัคซีนรวม 6 โรค

- วัคซีนไวรัสโรตา

4 เดือน

- วัคซีนรวม 5 โรค

- วัคซีนไวรัสโรตา

6 เดือน

- วัคซีนรวม 6 โรค

- ประเมินภาวะโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร

9 เดือน

- หัด หัดเยอรมัน  คางทูม

- ตรวจประเมินพัฒนาการ โดยนักกิจกรรมบำบัด

1 ปี

- วัคซีนไข้สมองอักเสบ

- ประเมินภาวะโภชนาการ โดยนักกำหนดอาหาร

ราคา 9,500 บาท

เงื่อนไข

1. ราคาดังกล่าวรวมค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

2. กรณีตรวจประเมินพัฒนาการกรุณานัดหมายวันล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

3. ราคาดังกล่าวไม่เข้าร่วมกับส่วนลดใดๆ และสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เท่านั้น

4. เมื่อซื้อแพ็กเกจแล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือคืนเงินได้

5. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการใช้แก่บุคคลอื่นได้

6. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม