Header

แพ็กเกจยาฉีดรักษาอาการแพ้เฉียบพลัน

ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 600.-

ระยะเวลา 15 มิถุนายน 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 600.-

แพ็กเกจยาฉีดรักษาอาการแพ้เฉียบพลัน

แพ็กเกจยาฉีดรักษาอาการแพ้เฉียบพลัน

รายการตรวจ

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้ป่วยนอก(เฉพาะทาง)

2.ตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง (BMI)

3.ยาฉีดรักษาอาการแพ้เฉียบพลัน ( Adrenaline 0.5 mg Inj PFS 0.5 ml ( 2 syringes / set ) )

เงื่อนไขแพ็กเกจ

1.สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567- วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2567

2.ราคาดังกล่าวไม่เข้าร่วมกับส่วนลดใดๆและสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตรเท่านั้น

3.ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม